loopbaancoach wordt vergoed

May 24, 2024

Loopbaancoaching wordt vaak vergoed

coaching

Wist je dat loopbaancoaching heel vaak gewoon vergoed wordt? Door de werkgever, middels regelingen in de cao of door gebruik te maken van een subsidie of fonds?

Vergoeding als blijk van goed werkgeverschap

Veel werkgevers willen jouw coaching traject graag voor jou financieren.

Jouw werkgever ziet jou graag zo goed mogelijk op jouw plek en in jouw vel zitten op jouw werk. Als dit om wat voor reden dan ook even niet zo is, denken zij in het algemeen graag zo goed mogelijk met jou mee en zijn zij bereid om jou hierin te ondersteunen. Jouw werkgever heeft veel meer aan jou als jij lekker in je vel zit en het werk doet waar je blij van wordt. Óók als dit op een andere plek blijkt te zijn.

Ga het gesprek met jouw werkgever/leidinggevende dus vooral aan en vráág eens om de inzet van een loopbaancoach.

Ik ben sowieso van mening dat het open gesprek hierover voeren alleen al zó waardevol is! Maar dat is stof voor een volgende keer ; )

Vergoeding coaching vanuit bedrijfseigen regelingen of de cao

Vind je dit toch wel erg spannend om met jouw leidinggevende te bespreken?

Weet dat er allerlei bedrijfseigen regelingen danwel cao regelingen zijn, waarin loopbaancoaching standaard vergoed wordt. Zo zijn er o.a. persoonlijk ontwikkelbudgetten, opleidingsbudgetten, Individueel Keuze Budget, waarin er een “potje” voor jou beschikbaar is of door jouzelf is opgebouwd, wat je kunt besteden aan jouw ontwikkeling. En dáár valt loopbaancoaching dus ook onder.

Hoe je hier in jouw organisatie gebruik van kunt maken of wat jij moet doen om dit aan te vragen is per bedrijf verschillend. Ook hiervoor geldt, maak het bespreekbaar. Óf neem contact op met HR, lees de regelingen na op het intranet, of duik eens in jullie cao.

Daarnaast kan bij eventueel ontslag de transitievergoeding ingezet worden voor loopbaancoaching of bij ontslag met wederzijds goedvinden kan er een budget worden afgesproken hiervoor in de vaststellingsovereenkomst.

Subsidies en fondsen voor vergoeding coach

Naast de regelingen bij werkgevers zijn er nog diverse subsidie mogelijkheden en fondsen waar je aan kunt kloppen.

Zo is er bijvoorbeeld het A&O fonds Rijk voor medewerkers van de Rijksoverheid. Binnen dit fonds heeft iedere rijksmedewerker het recht om eenmaal per vijf jaar een vertrouwelijke loopbaanscan te doen. Je kunt hier een subsidie voor aanvragen van maximaal € 1.500 (exclusief btw). Meer info daarover vind je hier.

Ook is er voor Zorg & Welzijn medewerkers Sterk in je Werk. Binnen deze subsidiemogelijkheid maak je gebruik van een loopbaancoach die jou in maximaal 3 gesprekken verder helpt richting jouw volgende stap.

Veel sectoren hebben dit soort eigen Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen die worden gefinancierd door werkgeversbijdragen. Deze fondsen verstrekken subsidies en vergoedingen voor opleidingen en loopbaanontwikkelingstrajecten voor werknemers in die sector.

Kies jouw eigen coach

Een klik voelen met jouw coach is belangrijk. Jij moet het gevoel hebben dat de betreffende coach jou verder kan helpen. Ik zeg daarom altijd; kies jouw eigen coach.

Veel bedrijven werken samen met coaches of hebben een netwerk van coaches waar je naar toe wordt verwezen. Ga eerst eens zelf op onderzoek uit. Doe een voorstel van de coach waar jij graag naar toe gaat. Is dit niet mogelijk? Vraag dan om een kennismaking met de voorgestelde of voor het bedrijf beschikbare coach, voordat je een traject aangaat. Veel coaches zullen dit ook altijd zelf voorstellen.

Daarnaast nog even dit

Wil jij gebruik maken van een werkgevers- of cao regeling, een subsidie of fonds? Zoek hier eens specifiek naar, benader de HR adviseur binnen jouw organisatie om hier navraag over te doen, of neem gewoon eens contact met ons op. Wij kennen veel van deze regelingen en/of denken graag met je mee!

Comments:

Reply...

Give yours:

let's
connect

on Instagram &

 LinkedIn 

@Feel.Good.at.Work.instagram

@MariekeMulder.LinkedIn