coaching van jong volwassenen

December 8, 2022

Hoe zet je als HR werkgeluk op de kaart?

werkgeluk

Hoe doe je dat nou eigenlijk als HR, werkgeluk de aandacht geven die het verdient in de organisatie? Wergeluk, of noem het werkplezier, vitaliteit of medewerkersgezondheid, wordt steeds belangrijker, juist nu het lastig is talent te werven en te behouden. En nu we zien dat medewerkers andere keuzes maken en op zoek zijn naar meer zingeving in hun werk en dit ook van de werkgever verwachten.

Medewerker op één

Vaak hoor en lees je van bedrijven dat de medewerker op één staat en dat zij het verschil maken voor de organisatie. Maar ervaren de medewerkers dat ook zo? En hóe ervaren ze dat dan? Op welke manier wordt de medewerker écht op één gezet? Het is goed om dit aan de voorkant te toetsen.

Daarnaast is het, om hier echt aandacht voor te krijgen en werkgeluk in te bedden in de cultuur van de organisatie, heel belangrijk om dit bespreekbaar te maken in het management. Breng het onderwerp en het belang er van in met cijfers over uitstroom, verzuim, duur van vacatures, enz. en natuurlijk de informatie die je bij de medewerkers hebt opgehaald.

Vervolgens is het belangrijk om samen inzicht te krijgen in waar staan we als organisatie voor? Zijn we er van overtuigd dat gelukkige medewerkers voor betere prestaties zorgen, minder verzuimen en minder snel uitstromen? En hoe willen we daar aan bij dragen. Neem de visie, missie en waarden van de organisatie hiervoor onder de loep. En besteed aandacht aan identiteit. Dit is waar het om gaat. De identiteit van de organisatie bepaald in grote mate of medewerkers werkgeluk ervaren.

Dus start op directie- en/of managementniveau. Zorg voor commitment. Zij zijn degenen die uiteindelijk het uit moeten gaan dragen, voorbeeldgedrag moeten gaan tonen en werkgeluk moeten “dragen”.

En hoe doe je dat dan, werkgeluk vergroten?

Het in de organisatie belangrijk maken is één, maar als je het werkgeluk wilt bevorderen, hoe doe je dat dan? Wat draagt daar dan aan bij?

Laat vooral het management/de leidinggevenden de lijn naar de medewerkers zijn. Kijk eens goed naar wat zij uitdragen, op welke manier zij de medewerkers coachen en “aansturen”. Leggen zij werkgeluk bij de medewerker? Of is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid?

En op welke manier worden de gesprekken gevoerd? Is dit een jaarlijkse beoordelingscyclus? Of zijn er met regelmaat contactmomenten en wordt medewerker vooral gezien op talent? Wordt eigen regie gestimuleerd? En zijn bijvoorbeeld tevredenheid, toekomst wensen en de cultuur in het team een onderwerp van gesprek?

Wordt er teambreed aandacht besteed en gesproken over ieders werkgeluk?

En wat kun jij in bovenstaande betekenen richting de leidinggevenden? Op welke manier kun jij hun ondersteunen?

HR als ambassadeur voor werkgeluk

Neem ook een voorbeeldrol aan, wees een ambassadeur. Richting management. Richting leidinggevenden. En richting medewerkers.

Jij als hr “draagt” de employee experience, vormt de medewerkerreis.

Uiteindelijk zijn het de medewerkers gezamelijk die het werkgeluk in de organisatie bepalen. Organiseer sessie met sleutelfiguren, wat zien zij aan oplossingen wat (nog meer) bijdraagt aan werkgeluk? 

De enige manier waarop werkgeluk echt succesvol geïmplementeerd kan worden, is door het echt een plek op de agenda van het bedrijf te geven! En verweef het met al het andere. Of zet het bovenaan, het werkt als een fontein, het stroomt , als je het voldoende aandacht geeft, vanzelf door naar andere delen en lagen. En, vergeet niet, de weg naar geluk vraagt om volledige commitment van de directie. Alleen dan kan de fontein gaan stromen. 

Wij denken graag eens met jullie mee, geven adviezen of nemen het van je over. Neem contact met ons op.

Comments:

Reply...

Give yours:

let's
connect

on Instagram &

 LinkedIn 

@Feel.Good.at.Work.instagram

@MariekeMulder.LinkedIn