Teamtrainingen

Teamtraining Mapstell

Is Your team smiling? 

De teamtrainingen zij er voor het team dat elkaar beter wil leren kennen.
Voor het team dat elkaar beter wil begrijpen.
Voor het team dat wil zien hoe gedrag overkomt op collega's.
Voor het team dat wil weten waarom je met de ene collega beter kunt samenwerken dan met de ander.
Voor het team dat effectiever wil communiceren.
Voor het team dat écht een team wil worden!

Wij verzorgen team-trainingen met behulp van De Wereld van Verschil.
Elke teamlid heeft een plek op de Wereld van Verschil-landkaart waar hij/zij zich het prettigst voelt. 
In een team komt het regelmatig voor dat collega's zich in diverse continenten bevinden waardoor ze verschillende gedragsstijlen hebben en dus op een andere manier handelen. De training geeft inzicht in die verschillende gedragsvoorkeuren en je leert elkaars voorkeuren te benutten!

De Wereld van Verschil MapsTell training is op meerdere manieren en voor verschillende vraagstukken in te zetten. We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden.

Ik wil meer weten!

Wat de teamtraining met de Wereld van Verschil in houdt? 

Wegwijs programma

Vitale medewerkers zijn de motor van jouw organisatie!

In een vitale organisatie, daar waar medewerkers zich goed voelen, zijn medewerkers energiek, gemotiveerd en veerkrachtig.
Werkgeluk en vitaliteit gaan hand in hand. Gelukkige medewerkers zijn vaak gezonder. In de huidige tijd die zich kenmerkt door snelle economische groei en veel veranderingen, wordt de hoge werkdruk en dus de stress onder de medewerkers een steeds groter probleem.

Om de organisatie te versterken en om wendbaar te zijn (of te blijven) is het cruciaal te werken aan de vitaliteit van de medewerkers en teams. En dit verander je niet alleen door het faciliteren van een gezonde lunch, dit moet onderdeel zijn in alle thema's. Van beleid tot processen en leiderschap.

Wanneer een organisatie investeert in vitaliteit is het resultaat daarvan vrijwel direct zichtbaar; het (psychisch) verzuim daalt, medewerkers worden productiever, innovatiever en het wordt makkelijker jong talent te werven en te binden aan de organisatie.

Met het Wegwijs-programma ontlasten wij organisaties en hebben we aandacht voor optimale inzetbaarheid, wat resulteert in een blijvende verandering in de organisatie en verlaging van de verzuimkosten.

Wij bieden een vitaliteitsplan voor optimale inzetbaarheid.
Wij lopen een jaar lang mee in de organisatie en zijn er vanaf de voorbespreking tot en met het jaargesprek!
De focus ligt op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit – energie, motivatie en veerkracht
We geven aandacht aan de individuele medewerker, het team, de leidinggevende én het bedrijf.
We zetten workshops in voor teams, maar ook individuele coaching voor net die extra stap.

Alles met als doel bewustwording en vitale, veerkrachtige medewerkers, minder verzuim en meer aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Ik wil meer weten!

Download hier alvast de infographic van het Wegwijs-programma om nog veel meer te weten te komen.

Contact 

Stuur ons een bericht

Thanks! Je zult snel een reactie van ons ontvangen!